Experts sceptisch over de Zuid-Hollandse plannen voor woningbouw

De plannen die provincie Zuid-Holland gesteld heeft omtrent woningbouw, zijn niet realistisch. Het plan was om voor 2032 zo’n 265.000 woningen te bouwen, verspreid over de hele provincie. Dit is tot stand gekomen nadat 98% van de 3000 plannen om woningen te bouwen zijn goedgekeurd. Experts noemen de plannen echter onrealistisch. 

Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestigingssystemen, is het in de praktijk heel erg moeilijk om dit te realiseren. Hij kijkt hierbij naar een onderzoek wat hij met Cobouw heeft gedaan. Hieruit blijkt dat enkel elf van de 35 regio’s hun woondoelen haalt. “Met name in Zuid-Holland is het percentage laag, slechts rond de 60% van de plannen wordt daar gerealiseerd.” Hierbij is gekeken naar de plannen voor 2023 en de uiteindelijk gebouwde huizen volgens het CBS. Ook denkt hij dat dit percentage de komende jaren niet zal gaan stijgen. Dat heeft te maken met het vallen van steeds meer bouwvergunningen. “Hierdoor kun je verwachten dat de komende twee jaar het percentage nog lager gaat worden. Die planningen om het af te krijgen gaan we dan niet in die termijn halen.”  

Grondprobleem

 
Een ander probleem wat zich zal gaan voordoen heeft te maken met de grond. Volgens Jan van der Doelen, expert in de woningbouw, zal daar nog veel bezwaar over komen. Hij trekt in twijfel of we wel genoeg grond hebben. De grond is namelijk verdeeld over verschillende groepen (bijvoorbeeld: de overheid, particulieren, bedrijven). Er moet dus eerst geregeld worden dat er op die grond gebouwd mag worden, zonder dat zij bezwaar tekenen. “Zuid-Holland is natuurlijk best dichtbevolkt, dus er zullen veel mensen zijn die het er niet mee eens zijn”, stelt Van der Doelen. Dit is volgens Boelhouwer ook de reden dat veel van de 3000 bestemmingsplannen af zullen gaan vallen. “Je kunt de plek wel hebben, maar je moet het nog maar georganiseerd zien te krijgen”, vertelt Boelhouwer.  

Betaalbaarheid

Ook zullen er nog plannen uitvallen omdat het financieel niet haalbaar is. Boelhouwer vertelt dat de bouwkosten en kapitaalmarktrente de laatste paar jaar fors zijn gestegen, waardoor de bouw automatisch ook duurder wordt. “We willen ook steeds meer met duurzame materialen bouwen, wat het ook nog eens duurder maakt.” 

Nog niet genoeg

De plannen zullen volgens Van der Doelen niet genoeg zijn om de woningcrisis tegen te gaan. Het is niet bekend hoeveel er in Zuid-Holland gebouwd moet worden, maar hij stelt dat er voor 2030 een miljoen huizen gebouwd moeten worden in Nederland. “Vandaag de dag komen we zo’n 400.000 huizen te kort, maar de behoefte wordt als maar groter”, legt hij uit. 

Kritiek op de bouw

Minister voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft eerder al kritiek losgelaten op de woningbouw in Zuid-Holland. In een debat vertelde hij met alle provincies goede afspraken kan maken, behalve met Zuid-Holland. Daarnaast heeft hij een brief naar de Gedeputeerde Staten geschreven waarin hij eist dat de provincie zich aan de voorwaarden gaat houden. Als dat voor eind april niet zou gebeuren, zal de minister overwegen in te grijpen. 

Foto: ANP/ Jeffrey Groeneweg

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Leven zonder alcohol: “De 0.0 lifestyle zou minstens net zo normaal moeten zijn”

Een drankje erbij is heel normaal toch? Maar wat als dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Fabrikant van statiegeldmachines TOMRA verspreidt desinformatie 

In 2029 moet negentig procent van alle statiegeldproducten worden...