Een kabinet over rechts wordt lastig zonder JA21

Publicatiedatum:

“Een kabinet over rechts wordt lastig zonder JA21”, zo sprak Joost Eerdmans vanavond in de uitzending van Nieuwsuur. De partijleider van de conservatief-liberalen onderging een vrij oppervlakkig interview met presentatrice Mariëlle Tweebeeke.

Tweebeeke opende het interviewde met de vraag hoe Eerdmans denkt dat Pim Fortuyn op dit moment over Pieter Omtzigt zou denken. Tot een zinrijk antwoord kwam het niet. Eerdmans stak daarna een kort betoog af over zijn visie en die van de partij door te vertellen dat hij veelal handelt naar het gedachtegoed van zijn oud-leermeester: Pim Fortuyn. Dit betekent een flinke immigratiebeperking en intensivering van grensbewaking.

Moties
Bovenstaande migratiestandpunten leidde het onderdeel ‘ingediende moties’ in. De Nieuwsuur-presentatrice behandelde twee belangrijke, door Eerdmans ingediende moties, die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd maar nooit daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het ging om de motie omtrent het Deense asielbeleid en de motie ‘intensivering Nederlandse grensbewaking’.
Volgens Tweebeeke zijn de moties in strijd met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) waarna Eerdmans dit verwerpt door Denemarken, tevens lidstaat van de EU, als voorbeeld te gebruiken. Daarna volgen een aantal partijpunten die volgens een onderzoek van de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten) in strijd zijn met de rechtstaat. Een voorbeeld is het ‘three strikes, out’ principe. Hierbij wordt iemand een levenslange gevangenisstraf opgelegd wanneer hij of zij voor de derde keer een zwaar delict heeft begaan. Tweebeeke vraagt Eerdmans hierna naar zijn intrinsieke motivatie voor het verzwaren van straffen. De partijleider van JA21 beantwoord de vraag door vergelding en veiligheid als voornaamste reden te noemen. “Ik vind dat de maatschappij dat verdient”, aldus Eerdmans.

Welvaartszekerheid
Een ander interessant punt in het partijprogramma is dat JA21 streeft naar welvaartszekerheid in plaats van bestaanszekerheid. De partij wilt een belasting vrije voet voor de eerste 20.000 euro. Dit betekent dat men geen belasting hoeft te betalen over de eerste verdiende 20.00 euro. Daar tegenover staat wel de afschaffing van de volgende inkomrensafhankelelijike toeslagen en heffingskortingen zoals de: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en arbeidskorting. JA21 wilt dit rechttrekken door twee inkomensafhankelijke regelingen in te voeren waaronder een huurtoelage op basis van de hoogte van de huur en een huishoudtoelage op basis van de samenstelling van het huishouden. De Nieuwsuur-presentatrice trekt na de uitleg van Eerdmans de vergelijking met de BBB, die ook voor een afschaffing van het huidige toeslagenstelsel zijn, alvorens zij Eerdmans nog eenmaal vraagt waarom de rechtse kiezer toch op JA21 moet stemmen. Het antwoord van Eerdmans: “De BBB en Omtzigt zijn meer midden-partijen en als je rechts van de VVD kijkt dan zijn wij de enige partij die in het kabinet willen komen en daar ook voor worden uitgenodigd straks.”

Overige thema’s
Helaas ontbrak het interview op een aantal momenten diepte. Zo zijn de overige twee belangrijkste thema’s: klimaat en woningbouw, niet behandeld. Een gemiste kans omdat JA21 voorstander is van kernenergie en de gaskraan voorlopig nog open wilt houden in Groningen. In het relatief korte interview werd er veelal teruggekeken op de onenigheid binnen de partij wat toentertijd leidde tot het vertrek van een aantal prominente leden en een dalend aantal zetels. Wellicht had deze tijd beter besteed kunnen worden aan iets diepgravender interview.

+ berichten

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

00:19:45

EyWeekly 12 april 2024

Het aantal daklozen in Tilburg neemt toe 

In 2023 waren er meer daklozen dan het jaar...

Binnenkort geen vlieg- en vleesreclames meer in Tilburg

Het initiatiefvoorstel om een verbod op fossiele brandstoffen- en...

Ongehoord Interview: de problemen bij Boeing

Het blijft rommelen bij vliegtuigenmaker Boeing. Een toestel verloor...