Speciaal onderwijs nauwelijks besproken in nieuw coalitieakkoord

Het lerarentekort is een belangrijk en groeiend probleem binnen het speciaal onderwijs in Nederland. Er is een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd, maar hierin lijkt dit onderbelicht. Vooral kinderen met de diagnose autisme worden hierdoor getroffen.

Het speciaal onderwijs geeft kinderen met een beperking of probleem gelijke onderwijskansen. Het onderwijs dat zij bieden is bedoeld voor leerlingen die gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Het reguliere focust zich hier minder op.

Uit een recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat dit jaar 72.404 kinderen deelnemen aan een vorm van speciaal onderwijs. Maar, toch wordt verwacht dat er een tekort zal zijn van ongeveer 11% voltijdse leraren. Dit lerarentekort heeft grote gevolgen: het leidt tot vollere klassen, een toename van onbevoegde leraren en een grotere werkdruk voor het bestaande personeel​. “De druk op het onderwijs en de wachtlijsten nemen sterk toe. Dit zorg ervoor dat veel kinderen niet op de school zitten waar zij naartoe willen,” spreekt van de Haar uit.

Uit een enquête van het Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), blijkt dat het aantal thuiszitters van kinderen met autisme is gestegen ten opzichte van 2021. Van alle Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 jaar met autisme, gaan er minimaal vierduizend niet naar school, dit is 16%. In 2021 was dit 10%. “Leerlingen met autisme vinden het moeilijk vinden om continu een nieuw gezicht voor de klas te zien staan,” vertelt Julie Wevers, beleidsadviseur van het NVA.

“We hebben aandacht voor passend en speciaal onderwijs.”

‘HOOP, LEF EN TROTS’ – Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

In het nieuwe coalitieakkoord komt het gespecialiseerde onderwijs maar in één zin voor. Het lerarentekort komt helemaal niet aan bod. “Het lerarentekort in het reguliere onderwijs is al een probleem, maar in het gespecialiseerde onderwijs is het nog erger,” vertelt Van de Haar.

Uit de enquete van het NVA blijkt niet waarom er zoveel thuiszitters zijn. ”We vermoeden dat het lerarentekort hier iets mee te maken heeft.”

Wil je meer artikelen van de Nieuwsmakers lezen? Klik hier om al de artikelen terug te lezen en volg ons ook op Instagram!

Afbeelding: ANP / ROBIN VAN LONKHUJSEN

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Leven zonder alcohol: “De 0.0 lifestyle zou minstens net zo normaal moeten zijn”

Een drankje erbij is heel normaal toch? Maar wat als dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Fabrikant van statiegeldmachines TOMRA verspreidt desinformatie 

In 2029 moet negentig procent van alle statiegeldproducten worden...

Eindhoven lanceert ‘Stop Intimidatie’-app om straatintimidatie aan te pakken

Straatintimidatie is een probleem dat wereldwijd voorkomt en vooral...