Aanpak medicijntekort in Europa opnieuw onder de loep 

Publicatiedatum:

In 2023 heeft het medicijntekort in Nederland een piek bereikt. Nog nooit was het aantal apotheken dat kampt met een medicijntekort zo hoog. In 2022 werden er 1514 tekorten genoteerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Op de helft van 2023 stond dit aantal al op 1179 tekorten.  

In Nederland worden alle geneesmiddelen die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) staan, vergoed uit het basispakket. Voor medicijnfabrikanten is Nederland geen aantrekkelijk afzetgebied. Dit komt doordat het een klein land is en zorgverzekeraars vaak niet te veel willen betalen voor geneesmiddelen. De overheid stemt samen met de zorgverzekeraars af welke medicijnen worden vergoed. Dit wordt ook wel het preferentiebeleid genoemd. Hierdoor staan de prijsonderhandelingen van farmacie dicht bij het parlement en de minister.

Voorschrift

”Er is spraken van een medicijntekort als het medicijn langer dan 14 dagen niet beschikbaar is. Daarnaast moet er een landelijk tekort zijn en het moet geverifieerd zijn door de fabrikant”, vertelt Feyzullah Mermi, apotheker en medewerker bij het KNMP. De oorzaak van medicijntekorten heeft diverse factoren. ”Het kan liggen aan een productieprobleem bij de fabrikant, logistieke problemen en een lage voorraad, waardoor een klein probleem al snel kan zorgen voor een tekort”, legt Mermi uit. 

Buurlanden

De markt in Nederland en omliggende landen is vooral afhankelijk van producenten in Azië en de Verenigde Staten. Nederland is dus niet het enige land met een medicijntekort. Wel zijn deze tekorten in omliggende landen niet zo ruim als in Nederland. ”In Duitsland krijgen patiënten compensatie voor het wachten op de medicijnen. In Nederland gebeurt dit niet”, aldus Mermi. 

Preferentiebeleid

Het Nederlandse preferentiebeleid is een van de oorzaken voor het grotere tekort in Nederland. Het systeem was opgezet om zorgkosten te minimaliseren, maar uiteindelijk heeft het voor een flink tekort gezorgd. Het produceren van meer medicijnen in Europa zou een oplossing kunnen zijn voor het flinke tekort in Europese landen. ”Sommige tekorten ontstaan door kwaliteitsproblemen, hier zou je sneller op kunnen ingrijpen als de productie plaatsvindt in Europa”, volgens Mermi.

Op woensdag 17 januari wordt er in de Tweede Kamer een commissiemededeling gehouden omtrent de aanpak van medicijntekorten in Europa. Dit houdt in dat een discussiestuk opnieuw wordt aangehaald en ter discussie wordt gesteld. Dit betekent overigens niet dat er concrete voorstellen voor een nieuw beleid worden ingevoerd.

Lees ook: https://eydaily.nl/algemeen/nieuwe-europese-alliantie-met-farmaceutische-bedrijven/

+ berichten

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

00:19:45

EyWeekly 12 april 2024

Het aantal daklozen in Tilburg neemt toe 

In 2023 waren er meer daklozen dan het jaar...

Binnenkort geen vlieg- en vleesreclames meer in Tilburg

Het initiatiefvoorstel om een verbod op fossiele brandstoffen- en...

Ongehoord Interview: de problemen bij Boeing

Het blijft rommelen bij vliegtuigenmaker Boeing. Een toestel verloor...