De Nederlandse kankeragenda moet kanker gaan verminderen 

Publicatiedatum:

Het Nederlandse Kanker Collectief (NKC) presenteert vandaag de Nederlandse Kanker Agenda (NKA), een gemeenschappelijk kankerplan voor Nederland. Hierin staan twintig doelen om de ziekte te verminderen. In het NKA staan alleen bestaande initiatieven, die samen zijn gebracht om zo meer impact te maken. Vijf doelen zijn in de agenda uitgelicht met een concrete aanpak, hier lees de samenvatting ervan. 

In de agenda richten ze zich op drie richtlijnen: preventie, patiëntenreis en kwaliteit van leven. In de agenda leggen ze per doel eerst uit hoe de situatie nu is. Dan hebben ze het er over wat ze willen veranderen en wat de onderliggende oorzaken zijn.  Als laatst vertellen ze waar ze mee aan de slag gaan.  

Doel: in 2032 is het aantal rokers gedaald tot 5% van de volwassenen en 0% van de jongeren en zwangere vrouwen  

Een Rookvrije Generatie is nu afhankelijk van het kabinet, maar het NKC zou dit graag anders zien. Door de politieke en economische belangen, gaat maatregelen nemen tegen het rookgedrag erg langzaam. Bij elke kabinetswissel wordt de discussie weer vanaf nul gestart. Daarom willen ze niet-roken apolitiek maken. Niet-roken moet volgens hen de maatschappelijke sociale norm worden en de inzet hierop een basisvoorziening.  

Roken is nu nog op veel plekken beschikbaar en geaccepteerd. Ook is de tabaksindustrie erg invloedrijk in de politiek en media en stelt zo zijn eigen belang veilig. Om dit alles tegen te gaan wil NKC het maatschappelijk en politiek draagvlak vergroten, door kennis over schadelijkheid te blijven delen en vergelijkingen te maken met zelfde soort middelen die vanwege schadelijkheid niet verkoopbaar zijn. Hierdoor sporen ze het maatschappelijke en politieke gesprek verder aan. Ook blijft prijsverhoging een van de beste maatregelen om rookgedrag tegen te gaan.  

Doel: in 2032 zijn de nadelen en drempels voor deelname aan vroege opsporing van kanker verminderd 

Er zijn bevolkingsonderzoeken waar je getest wordt op verschillende soorten kanker. De opkomst is nu erg laag en dat willen ze veranderen. Deelname is bijvoorbeeld lager bij mensen in de lagere inkomensgroepen en mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, vaak omdat ze niet weten dat het er is. Ook zijn er mentale en/of fysieke nadelen waardoor mensen weg blijven, denk aan gebruikte testmethodes, onterecht positieve en -negatieve testuitslagen of overdiagnose en -behandeling waarbij kanker wordt gevonden die niet zou hebben geleid tot klachten. Ze willen dit verbeteren door onder andere specifieke doelgroepen beter te bereiken en het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande data.  

Doel: in 2032 is de overleving van patiënten met een zeldzame vorm van kanker verbeterd 

Zeldzame kankers worden nu te vaak nog niet herkend, waardoor er geen juiste diagnose wordt gesteld. Dit kan veel schade aanrichten, omdat de gekozen behandeling dan niet klopt. Verder zijn er te weinig behandelingen beschikbaar voor mensen met een zeldzame vorm van kanker en naar nieuwe behandelmethoden wordt bijna tot geen onderzoek gedaan.  

Om meer te kunnen bieden aan mensen met een zeldzame vorm van kanker is het belangrijk om meer (internationaal) samen te werken, meer onderzoek te doen, de organisatie van zorg te verbeteren, de toegang tot diagnostiek en behandelingen te vergroten en de bekendheid van zeldzame kankers te vergroten. 

Doel: in 2032 is voor mensen met of na kanker goede zorg en ondersteuning beschikbaar om de impact van de (late) gevolgen van kanker te voorkomen en te verminderen 

Een groot deel van de mensen met of na kanker ontvangt geen passende zorg en ondersteuning rondom het voorkomen/omgaan met (late) gevolgen van kanker. Dit komt omdat er nu nog weinig over bekend is en de kennis die er is, wordt onvoldoende toegepast. De impact van de gevolgen van kanker kunnen erg groot zijn. Zo kan het het gezin, de sociale interacties, vrijetijdsbesteding en het werkvermogen beïnvloeden. Daarom willen ze de aandacht voor deze gevolgen tijdens de behandeling en daarna vergroten. Dit willen ze doen door onder andere zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de individuele wensen en informatie over de (late) gevolgen van kanker voor (zorg) professionals en mensen met of na kanker beter vindbaar te maken. 

Doel: in 2032 kunnen mensen die leven met of na kanker naar eigen wensen, behoeften en draagkracht werken 

Mensen met of na kanker ervaren moeite bij het terugkeren naar werk, aan het werk blijven en/of het vinden van (ander) werk. Dit komt doordat mensen met of na kanker en ook hun naasten zich niet bewust zijn van het belang van werk(behoud) en hebben hier dus onvoldoende aandacht voor. Daarnaast ontbreekt de ondersteuning en voorlichten vanuit het ziekenhuis, omdat het vaak niet gezien wordt als deel van het ziekteproces. 

En dat moet veranderen. Ze willen dat mensen werk kunnen krijgen en behouden, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. Dit door bewustwording bij mensen met of na kanker en hun naasten te creëren, een gepersonaliseerde werk gerelateerde ondersteuning beschikbaar stellen en financiering te regelen voor werkende met of na kanker.  

Lees hier de hele agenda: https://nederlandskankercollectief.nl/app/uploads/2023/11/De-Nederlandse-Kanker-Agenda-1.0.pdf 

Jennifer Delgado
+ berichten

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Hockeyclub Oranje-Rood tevreden met inbreng wedstrijdbegeleider na incidenten met scheidsrechters

Het inbrengen van een wedstrijdbegeleider is een goed plan...

Muziekfestivals zijn voor bedrijven een groot marketing evenement

Bedrijven en merken gebruiken festivals om hun producten te...

Politie heeft steeds meer last van agressieve jongeren

De politie meldt dat zij dit jaar in het...

Jongeren ervaren studiekeuzestress na de middelbare school

Over een maand is het weer zover, de jaarlijkse...