Ex-predikant Rans D. heeft geen verlenging proeftijd nodig

DEN HAAG – Twee jonge vrouwen verkrachten en ontucht plegen als predikant van een Ghanese
kerk. De 62-jarige Rans D. werd hiervoor veroordeeld in mei 2019. Nu, bijna vier jaar later loopt hij
weer rond, maar niet volledig op vrije voeten. De vraag bij de zitting van 24 mei 2023 was of Rans D.
weer door het leven mag gaan als vrij man, of de proefperiode nog met een jaar verlengd zou moeten
worden?

De proeftijd van Rans D. zou oorspronkelijk aflopen op 11 juni 2023. De officier van justitie is echter
van mening dat de proeftijd met nog een jaar verlengd moet worden, niet omdat Rans D. niet goed
meewerkt met de reclassering, maar vanwege de onrust die nog steeds heerst binnen de Ghanese
gemeenschap en bij de slachtoffers.


Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukte dat een proeftijd alleen verlengd kan worden als dit
noodzakelijk is vanwege ernstig belastend gedrag voor omwonenden. Dit was bij Rans D. niet het
geval. Gedurende de hele voorwaardelijke invrijheidstelling zijn er geen signalen geweest van zorgen
bij Rans D., de politie of het OM. Ook zijn er geen klachten ontvangen vanuit de geloofsgemeenschap
over Rans D.


‘’Het zou zoveel rust geven voor de slachtoffers’’, verklaarde de officier van justitie.


De officier van justitie pleitte echter wel voor een verlenging van één jaar, zodat de nog geldende
voorwaarden langer van kracht zouden blijven. ‘’Het zou zoveel rust geven voor de slachtoffers’’,
verklaarde de officier van justitie. De voorwaarden zouden betekenen dat hij in tien steden niet zou
mogen solliciteren, nog niet binnen de Ghanese gemeenschap mag komen en zijn beroep als
predikant niet meer mag uitoefenen. Het er niet mee eens zijnde gaf Rans D. aan plannen te hebben
om zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij benadrukte dat zijn vrienden en familie binnen de
gemeenschap erin zijn geslaagd om geen contact te hebben en dat de angst waar de slachtoffers
over spreken, ongegrond is.


‘’Ik heb zo geleden in de gevangenis, daarom heb ik met mezelf afgesproken om nooit
meer iets te doen om in die situatie te komen.’’


Rans D. gaf aan geen gevoelens te koesteren om in de buurt van de slachtoffers te komen. Hij
benadrukte dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling niet heeft overtreden en
dit ook nooit zou doen. ‘’Ik heb zo geleden in de gevangenis, daarom heb ik met mezelf afgesproken
om nooit meer iets te doen om in die situatie te komen’’, aldus Rans D.


Na het betoog van de officier van justitie en de verdediging van de advocaat van Rans D., deed de
rechter zijn uitspraak. Ondanks dat Rans D. bleef ontkennen waarvoor hij beschuldigd is, was de
rechter rechtvaardig. Volgens de wet kan de proeftijd namelijk alleen verlengd worden als dit
noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig belastend gedrag, de twijfels over de eerlijkheid van Rans
D. hadden hierbij dus geen invloed. Omdat het recidiverisico constant als laag wordt ingeschat en er
bij Rans D. geen sprake is van het schenden van zijn voorwaarden, besloot de rechter de vordering af
te wijzen. De proeftijd van Rans D. zal per 11 juni 2023 aflopen.

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Rammstein veroverd Nijmegen met explosief concert in het Goffertpark

Rammstein veroverd Nijmegen met explosief concert in het Goffertpark.

EK-voetbal is een droom voor gokkende jongeren

Het EK-voetbal is weer gaande en daarmee worden wetjes...
00:24:55