Brabant heeft stikstofdoelen verkeerd ingeschat: maar ze zit niet stil

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat het nog slechter met de natuur dan al werd gedacht. Het provinciale bestuur van Brabant erkent dit. Het huidige beleid voldoet niet aan de criteria om de staat van de natuur te verbeteren. ‘Dit maakt duidelijk dat meer nodig is en scherpere keuzes gemaakt moeten worden om de doelen te halen,’ bevestigt de woordvoerder van gedeputeerde Hagar Roijackers, hij gaat over onder andere natuur en milieu in Noord-Brabant. Inmiddels wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen, hiervoor is bij het Rijk al 222 miljoen aangevraagd.

‘We vinden het PBL-rapport als provincie Brabant een realistisch rapport. Het behalen van verschillende doelen in het landelijk gebied blijkt inderdaad moeilijker dan gedacht’. Zegt de woordvoerder. “Het gaat hierbij om stikstofdoelen om natuur te herstellen, die de komende jaren niet binnen bereik liggen’. In het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG), in de portefeuille van Roijackers, staan de nieuwe plannen rondom stikstof, klimaat en water. Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitieve BPLG, die wel aan de doelen voor het verbeteren van de natuur voldoet.

Vorig jaar juni is er een eerste schets van het beleid naar het Rijk gestuurd. Hierin zijn onder andere 10 maatregelen opgesteld om het ecosysteem te verbeteren. Van de tien maatregelen die toen zijn opgesteld, werden er acht goedgekeurd door de Universiteit van Wageningen. Onder deze maatregelen valt onder andere een biodiversiteitsmonitor voor de landbouw. Dit betekent dat er een systeem komt waarmee de impact van de agrarische sector op de biodiversiteit van het land kan worden getoetst. En er zal dus ook geïnvesteerd worden in het verbeteren van deze grond. Hiernaast komen ook middelen vrij voor extensivering van de landbouw. Er komt dus geld beschikbaar voor het terugbrengen van de hoeveelheid landbouw. Verder zal er ook geïnvesteerd worden in het herstel van bossen en in voldoende en schoner water. ‘Ondanks dat we op dit moment geen kabinet hebben en we dit als overheden met al onze samenwerkingspartners alleen samen tot een goed resultaat kunnen brengen, kijken we in Brabant naar wat wel al kan.’

Om deze acht plannen uit te kunnen voeren heeft de provincie Noord-Brabant alvast 222 miljoen euro aangevraagd. Roijackers zegt hierover dit, ‘We hopen dat we komende zomer met dit geld en samen met onze partners in de gebieden daadwerkelijk aan de slag kunnen’. Eind april weet het provinciale bestuur waarschijnlijk weer meer over de volgende stap in het BPLG, namelijk het voorontwerp van het definitieve plan.

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Leven zonder alcohol: “De 0.0 lifestyle zou minstens net zo normaal moeten zijn”

Een drankje erbij is heel normaal toch? Maar wat als dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Fabrikant van statiegeldmachines TOMRA verspreidt desinformatie 

In 2029 moet negentig procent van alle statiegeldproducten worden...

Eindhoven lanceert ‘Stop Intimidatie’-app om straatintimidatie aan te pakken

Straatintimidatie is een probleem dat wereldwijd voorkomt en vooral...