Drinkwater in gevaar door achterstand waterkwaliteit


Nederland moet wat doen aan de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Wanneer dit niet voor de deadline van 22 december 2027 verbeterd is, zal de consument dit in hun portemonnee gaan voelen, meldt Gerard Stroomberg, directeur van RIWA-Rijn, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedrijven.

De Europese Commissie heeft in Kaderrichtlijn Water (KRW) een deadline gesteld waarin de waterkwaliteit in heel Europa in orde moet zijn. De KRW is een Europese richtlijn over de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Deze richtlijn is in 2000 vastgesteld. Niet iedereen is ervan overtuigd dat de deadline van KRW wordt gehaald in Nederland. “Alle experts van onder andere Rijkswaterstaat, de drinkwaterbedrijven en natuurbeschermingsorganisaties zijn het met elkaar eens dat we in Nederland de KRW doelstellingen niet gaan halen”, meldt Stroomberg.  “Nederland loopt hierin achter”, vertelt Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas. “Ons land heeft lange tijd niet streng genoeg gecontroleerd op de waterkwaliteit. Als we moeilijke beslissingen vooruit blijven schuiven, hebben we in 2027 een probleem.”  

Slechter in plaats van beter

Volgens een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur gaat Nederland met het huidige beleid de doelstellingen niet halen. De Raad ziet dat provincies, waterschappen en gemeenten nog nauwelijks actie ondernemen om aan hun wettelijke zorgplicht te voldoen voor de bescherming van drinkwaterbronnen, zo meldt Evides Waterbedrijf. De kans is aanwezig dat de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater steeds slechter wordt in plaats van beter.

“Die kans is echter verwaarloosbaar klein”, volgens Stroomberg. “Het is wel mogelijk dat het water met een lagere druk uit de kraan komt. In principe is het mogelijk om van elk water drinkwater te maken. Echter gaat dit gepaard met hoge kosten, die uiteindelijk voor rekening van de klant zijn.”

Gezond drinkwater

“Er komt nu fantastisch water uit de kraan in Nederland”, zegt Van der Ploeg. Ook Stroomberg bevestigt dat het drinkwater aan de wettelijke normen voldoet en het water wat uit de kraan komt dus schoon en gezond is. Wanneer er niet aan deze norm wordt voldaan, betekent dat nog niet dat we er ziek van worden.

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Leven zonder alcohol: “De 0.0 lifestyle zou minstens net zo normaal moeten zijn”

Een drankje erbij is heel normaal toch? Maar wat als dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Fabrikant van statiegeldmachines TOMRA verspreidt desinformatie 

In 2029 moet negentig procent van alle statiegeldproducten worden...

Eindhoven lanceert ‘Stop Intimidatie’-app om straatintimidatie aan te pakken

Straatintimidatie is een probleem dat wereldwijd voorkomt en vooral...