Aanpassing van de embryowet, maar wat houdt deze wet in? 

De Gezondheidsraad heeft een advies gepubliceerd met betrekking tot de embryowet. Op dit moment mag een embryo niet langer dan 14 dagen worden gebruikt voor onderzoek. Het advies van de gezondheidsraad is om deze grens naar 28 dagen te verlengen. De aanpassing moet het makkelijker maken wetenschappelijk onderzoek te doen naar embryo’s. 

Wat is een embryo? 

Embryo is een ander woord voor ‘ongeboren vrucht’. In de eerste acht weken dat de vrouw zwanger is, wordt de baby een embryo genoemd. Deze weken zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een baby. De organen worden in deze fase aangelegd. 

Partners die niet zelf zwanger kunnen worden, kunnen naar een IVF-kliniek. Hier haalt het lab personeel de eicel (vrouw) en zaadcel (man) uit het lichaam en wordt de eicel in het lab bevrucht. Zo kan er toch een embryo ontstaan. In sommige gevallen worden er tijdens de bevruchting meerdere eicellen bevrucht, wat kan zorgen voor meerdere embryo’s. 

De embryo’s die overblijven kunnen ingevroren en gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, mits ze goed genoeg zijn voor een latere zwangerschap. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen deze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeken zijn vaak lastig uit te leggen, maar kunnen onder andere worden gebruikt voor het doneren van eicellen of voor embryoselectie. In de Embryowet staan regels om ervoor te zorgen dat artsen en laboranten zorgvuldig omgaan met eicellen, zaadcellen en embryo’s. Ook als het dus om wetenschappelijk onderzoek gaat. 

Wat mag er gebeuren met overgebleven embryo’s? 

  • Embryo-onderzoek mag in Nederland alleen met ‘restembryo’s’ worden gedaan. Dit zijn overgebleven embryo’s na een IVF-behandeling. 
  • De man en vrouw die een IVF-behandeling hebben ondergaan mogen embryo’s doneren aan anderen die hulp nodig hebben, omdat zij niet zelf zwanger kunnen worden. 
  • De man en vrouw kunnen toestemming geven voor het gebruik van de embryo’s in wetenschappelijk onderzoek. 

Voordat het onderzoek plaatsvindt, moet de medisch-ethische commissie het onderzoek goedkeuren. Deze commissie kijkt naar het belang van het onderzoek voor de wetenschap en de opzet van het onderzoek. 

De verandering van de Gezondheidsraad 

Deze ochtend heeft De Gezondheidsraad een advies naar buiten gebracht om de onderzoeksgrens aan te passen van 14 naar 28 dagen. Voor onderzoek worden embryo’s gebruikt die overblijven na IVF-trajecten. Onderzoek met embryo’s tot 28 dagen na de bevruchting kan waardevolle kennis opleveren. Die kennis is nu buiten bereik en niet op een andere manier te verkrijgen.  

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

00:24:55

Jongeren in Kenia protesteren op straat tegen nieuwe belastingregels

In Kenia gaan jongeren massaal de straat op om...

Japan wil prijzen verhogen voor toeristen om overlast tegen te gaan

De klachten over drukte en ongepast gedrag nemen toe...