Wachten tot 2024; Mbo’ers in de wachtrij voor veranderingen

DEN HAAG – Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat een druk 2024 tegemoet met alle plannen voor het mbo. Dat bleek tijdens het debat op woensdagmiddag over de basisvaardigheden, de positie en medezeggenschap van studenten van het mbo. De meeste toezeggingen zijn gemaakt voor 2024 met een enkeling die dit jaar nog behandeld moet gaan worden. 

Groenpluk bij studenten

Wat dit jaar nog besproken moet worden, is de groenpluk op het mbo. Dit houdt in dat bedrijven studenten van de opleiding halen zonder dat ze een diploma behaald hebben en ze gelijk aan het werk gaan. Ze springen van boord zonder reddingsvest. We moeten zorgen dat ze met diploma van boord gaan,” zegt minister Dijkgraaf erover. Een van de manieren om de groenpluk te verkleinen is door leerlingen de kans te geven om toch hun diploma te halen als ze gestopt zijn. SP-Kamerlid Peter Kwint heeft een tweeminutendebat hiervoor aangevraagd, omdat nog niet alles hierover gezegd is.

“Als alle mbo’ers zouden stoppen, worden wij holbewoners,” zegt VVD-Kamerlid El Yassini tijdens het debat.

Mbo verder in 2024

Begin 2024 komt er een voortgangsbrief over de basisvaardigheid ’taal’ van mbo’ers. Er zal een tussentijdse meting plaatsvinden om te zien op welk niveau zij zitten. Met deze brief zal duidelijk worden hoe dit aansluit op de ontwikkeling van de student in de samenleving. Momenteel is dit niet het geval. Volgens Dijkgraaf zijn studenten minder geïnteresseerd in onderwerpen als deze niet aansluiten op de studie. Er is meer onderzoek nodig naar de ontwikkeling in taal en de resultaten zullen in de voortgangsbrief beschreven staan.

De onderwijsinspectie zegt nog geen inzicht te hebben in het schrijfvaardigheidsniveau van mbo-studenten. De minister wil dit aanpakken door de Kamer adviesrapporten te sturen over de nieuwe kwaliteitseisen van het Nederlands onderwijs. Dit wordt gevolgd door een beleidsreactie over wat hij met deze informatie gaat doen of heeft gedaan. De Kamer kan dit rapport begin volgend jaar verwachten.

Tot slot gaat de minister in gesprek over het restaureren van lesgeld, mits de studenten vroegtijdig stoppen. Mbo’ers die gestopt zijn tijdens een studiejaar krijgen geen cent terug van het betaalde schoolgeld, maar hbo- en universitaire studenten wel. De minister gaat de mogelijkheden onderzoeken om dit ook voor mbo’ers toe te passen. Voor de zomer van 2024 zal hij hier een uitspraak over gemaakt worden.

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Leven zonder alcohol: “De 0.0 lifestyle zou minstens net zo normaal moeten zijn”

Een drankje erbij is heel normaal toch? Maar wat als dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Fabrikant van statiegeldmachines TOMRA verspreidt desinformatie 

In 2029 moet negentig procent van alle statiegeldproducten worden...