Ecoducten voor vissen: Het onontdekte belang van vispassages in ons waterbeheer

0
116
ANP/ Remco de Waal
ANP/ Remco de Waal

Vispassages zijn een belangrijk stuk infrastructuur voor het gezonde leven van bijna elk soort vis in de Nederlandse wateren. Maar volgens Maurice Kooiman, specialist vismigratie bij RAVON, is er lang niet genoeg aandacht besteedt aan deze speciale vorm van infrastructuur. “Er is echt nog werk aan de winkel wat betreft het vispassage netwerk.”

Nederland staat bekend in het buitenland voor veel dingen, een daarvan zijn onze zogeheten ecoducten. Dit zijn speciaal gemaakte oversteek paden om het leven van wild in ons land makkelijker te maken. Waar veel minder aandacht voor is zijn onze vispassages. Dit zijn ecoducten maar dan voor vissen die een lange afstand moeten afleggen in hun jaarlijkse trek. Uit een onderzoek van Wageningen University blijkt dat lang niet alleen trekvissen baat hebben bij vispassages maar bijna elke vissoort die in onze wateren zwemt. En dat veroorzaakt problemen.

Volgens Kooiman zijn de problemen duidelijk: “Er zijn migratieknelpunten waar aantoonbaar aanbod is van trekvissen, maar nog altijd geen vispassage aanwezig is. Hierdoor kunnen deze vissen hun weg niet vervolgen. Daarnaast weten we van veel vispassages maar weinig over hoe goed ze in de praktijk functioneren. Ze staan wagenwijd open waardoor er een te sterkte stroming ontstaat, of ze staan juist op een kier waardoor er sowieso geen vis doorheen past”. Door deze problemen aan te kaarten en onderzoek uit te voeren naar waar de optimalisaties plaats kunnen vinden in het passagenetwerk. Kan RAVON samen de waterbeheerder van de regio werken om de problemen op te lossen.

Door het nieuwe onderzoek van de Wageningen University dat aantoont dat alle vissen voordeel hebben bij passages. Denkt Kooiman dat het gehele proces wel een heel stuk sneller zou kunnen gaan verlopen. “Het onderzoek klaart veel op, ook omtrent de gezondheid van de vissen die normaal buiten de categorie “trekvis” vallen. Nu dat er meer duidelijkheid is zal de vispassage hoger op de prioriteitenlijst komen te staan bij waterbeheerders.”

Een vissoort zal ons ongetwijfeld wel extra dankbaar zijn: de paling. “De paling is de vis die in Nederland de verste tocht moet afleggen om voort te planten. Dat doen ze namelijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bij de kust van Amerika. De larven komen dan met behulp van de golfstroming weer in de buurt van Europa. Hier zoeken ze als jongvolwassenen de binnenwateren van Nederland op, om dan de hele reis opnieuw te maken. “Een ingewikkelde en bijzondere levenscyclus!”, aldus Maurice Kooiman.