Eindelijk verkiezingsprogramma NSC; de partij heeft heel wat in haar mars, als ze de grootste wordt

De partij Nieuw Sociaal Contract heeft 24 oktober na lang wachten haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Enkele belangrijke speerpunten zijn goed bestuur, bestaanszekerheid, wooncrisis en migratie.

Het programma begint met ‘goed bestuur’, wat volgens NSC gaat over ‘verantwoordelijkheid nemen’. Het vertrouwen moet worden hersteld en dat kan alleen door het herstellen van de fouten uit het verleden.

Om de band tussen kiezer en kamerlid te versterken, komt er als het aan NSC ligt een ander kiesstelsel: er wordt een vast aantal Kamerzetels aan districten toebedeeld. Hoe meer kiezers in een district wonen, hoe meer Kamerleden dit district kan afvaardigen. Zo worden de zorgen van mensen uit het héle land beter gehoord in het parlement.

NSC wil daarnaast de onafhankelijkheid van de inspecties versterken. De politiek mag geen invloed meer hebben op hun rapportages. De inspecties moeten volledig onpartijdig zijn en niet in hun besluitvorming beïnvloed worden door wie dan ook. Ambtenaren of werknemers die misstanden aan de kaak stellen, wil de partij als klokkenluider beschermen. Kamerleden zullen ministers en ambtenaren kritisch volgen op inhoud en resultaat. Daarnaast stelt de partij dat het voor een regering noemaal moet worden om ‘vakministers’ te hebben. Zij zijn niet aangesloten bij een partij.  

Betaalbare voorzieningen

Volgens NSC is de afgelopen jaren de bestaanszekerheid van veel Nederlanders ernstig verwaarloosd. Daarom is de partij van plan een aantal maatregelen te nemen. Om te beginnen moeten de basisvoorzieningen voor iedereen te allen tijde betaalbaar en bereikbaar zijn. Tot die basisvoorzieningen behoort ook onderdak. Tevens staat NSC voor het draagkrachtprincipe (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten). Ook wil de partij het belastingstelsel grondig gaan hervormen.

Omtzigt’s NSC streeft naar een significante daling van het aantal huishoudens met problematische schulden op korte termijn. Hiertoe wil ze kopen op krediet ontmoedigen en samen met gemeenten om tafel gaan om te kijken hoe de schuldhulpverlening kan worden verbeterd. Bestaanszekerheid betekent echter ook dat iedereen rond moet kunnen komen van het pensioen. De partij komt daarom met het plan om de pensioenwetgeving op een aantal punten te verbeteren. Zo zal bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid gestimuleerd worden zodat mensen ‘zinvol en gezond’ langer aan het werk kunnen blijven.

Nieuwe innovaties

Onderdak is een primaire levensbehoefte. NSC beschouwt het huidige tekort aan woningen in Nederland als een crisis. De woningbouw in alle segmenten van de volkshuisvesting moet volgens de partij versneld worden. De partij ziet de woningmarkt niet als markt. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dient de regie op de volkshuisvesting te voeren en voor provincies geldt dat ze duidelijk op een rij moeten hebben wat er in een regio gebouwd gaat worden. Eveneens wil NSC dat nieuwe ontwikkelingen sneller hun weg vinden in het bouwproces.

Minister van Migratiebeleid

Het meest in het oog springende plan wat betreft migratie, is dat de partij een richtgetal van 50.000 per jaar wil aanhouden als het gaat om migratiesaldo. Dat is het aantal mensen dat naar Nederland komt min het aantal mensen dat uit Nederland vertrekt. Om dat beleid uit te kunnen voeren, zou er niet alleen een minister van Migratiebeleid aangesteld moeten worden die de wetgeving ontwikkelt, maar ook zou er een Wet verantwoorde migratie moeten komen die de regering verplicht aanvullende maatregelen te nemen om de toestroom te verminderen, zodra het migratiesaldo van 50.000 in zicht is.

Zetels

Of de partij haar vele voorstellen en plannen daadwerkelijk tot uitvoering gaat brengen, daar moeten we nog even op wachten. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn 22 november aanstaande. NSC maakt volgens de peilingen veel kans om de grootste partij te worden en zal dus naar verwachting veel zetels behalen. En daarna maar hopen dat de kabinetsformatie dit keer wél vlotjes verloopt.

Geselecteerd door de redactie

Deel dit bericht

Lees verder

Jongeren in Kenia protesteren op straat tegen nieuwe belastingregels

In Kenia gaan jongeren massaal de straat op om...

Japan wil prijzen verhogen voor toeristen om overlast tegen te gaan

De klachten over drukte en ongepast gedrag nemen toe...

Oekraïense energienet voor de zevende keer in drie maanden gebombardeerd

In de nacht van 20 juni hebben Russische raket-...