Toenemend aantal asielzoekers in Den Haag zorgt voor uitdagingen

Door Eline Dommanschet | leestijd 3 Minuten

0
197
Bron: ANP

Den Haag staat voor een grote uitdaging nu de stad op zoek moet naar woonplekken voor bijna drieduizend extra asielzoekers. Het stadsbestuur noemt deze taak ‘onhaalbaar’ en heeft het voornemen om met het rijk in gesprek te gaan. De VVD pleit ervoor om de asielstroom in te perken en de eigen rijksgebouwen in te zetten als opvanglocaties.

Volgend jaar zal het kabinet de Spreidingswet introduceren, die de benodigde opvangplekken voor vluchtelingen over het hele land verdeelt. Hierbij zullen de grootste steden, waaronder Den Haag, de meeste asielzoekers moeten huisvesten. Voor Den Haag betekent dit een toename van bijna drieduizend extra vluchtelingen. Het behouden van het huidige aantal opvangplekken voor asielzoekers en ontheemden is al een uitdaging op zich, aangezien veel van de locaties tijdelijk zijn.

De coalitiepartij VVD stelt voor dat het kabinet eerst de asielstroom inperkt voor de vluchtelingen die desondanks naar Den Haag komen, roept de VVD het Rijk op om zijn eigen gebouwen beschikbaar te stellen als opvanglocaties. Dit zou een tijdelijke oplossingen kunnen bieden totdat er geschikte woonplekken gevonden worden. Het stadsbestuur van Den Haag hoopt dat het overleg met het Rijk vruchten afwerpt en er gezamenlijk naar duurzame oplossingen gezocht kan worden.

De toenemende instroom van asielzoekers vereist een strakke aanpak op nationaal niveau, waarbij zowel het beperken van de asielstroom als het beschikbaar stellen van geschikte opvanglocaties cruciaal zijn. Den Haag staat voor de uitdaging om aan deze eisen te voldoen, terwijl het de huidige opvangfaciliteiten operationeel houdt en zoekt naar nieuwe mogelijkheden om de groeiende behoeften te accommoderen.